CO2 luchtkwaliteit datalogger

Voor autonome langetermijndocumentatie van de luchtkwaliteit binnenshuis.

Deze CO₂ luchtkwaliteit datalogger is een ideaal combinatiemeetapparaat voor architecten, experts en iedere airco-, ventilatie- en verwarmingssysteembouwer.

De BZ30 biedt u alle functies en eigenschappen van de BZ25 en heeft daarnaast een groot datageheugen voor 50.000 meetwaarden voor langdurige registratie van kooldioxideconcentraties, luchttemperatuur en vochtigheidswaarden in vrij definieerbare meetintervallen vanaf 1 seconde tot 12 uur. De BZ30 laat, vergelijkbaar met een CO2-stoplicht, zien hoe de luchtkwaliteit verandert.

De geregistreerde gegevens kunnen eenvoudig via een snelle USB-verbinding naar de aangesloten pc worden overgebracht, waar ze met de meegeleverde analysesoftware kunnen worden geëvalueerd en geregistreerd.

Dankzij de geïntegreerde Li-Ion-accu kan de CO₂-datalogger BZ30 niet alleen op een vaste tafel worden gebruikt, maar ook in mobiele toepassingen.

De gelijktijdige registratie van vochtigheids- en temperatuurwaarden plus CO₂-concentraties stelt vastgoedbeheerders of verhuurders ook in staat om het ventilatiegedrag optimaal te monitoren.

Automatische basislijnkalibratie

De vandaag verwachte CO2-buitenluchtwaarde ligt rond de 400 ppm (0,04% vol). Dit wordt door het apparaat als de laagste grenswaarde (baseline) geaccepteerd. Een speciaal algoritme bewaakt nu continu de laagst bepaalde CO2-waarde van de sensor gedurende een periode van meerdere dagen gedurende een vooraf geconfigureerd tijdsinterval en corrigeert langzaam een ​​eventuele langdurige drift die wordt gedetecteerd in vergelijking met de verwachte verse luchtwaarde van 400 ppm (of 0,04 % vol) CO2. Bij normale binnen toepassingen daalt het kooldioxidegehalte in de loop van een week tot bijna buitenluchtniveaus. Door de waarden over een periode van 8 dagen vast te leggen en vervolgens de laagste waarde te vergelijken met het 400ppm-punt, weet de meter of hij op nul moet worden ingesteld of niet. Dit gebeurt volledig automatisch. Het algoritme profiteert dus van het feit dat het CO2-gehalte in gebouwen/ruimtes regelmatig stabiliseert op een minimum voor een bepaalde periode wanneer ze niet bewoond zijn. In ruimten die permanent bewoond zijn of waar sprake is van een constant verhoogde CO2-concentratie (bijvoorbeeld kassen) werkt dit principe van automatische vergelijking niet.

Voordelen voor de praktijk:

 • Nauwkeurige en langdurige stabiele NDIR-meting van kooldioxideconcentraties in binnenlucht
 • Gelijktijdige weergave van CO₂-waarden, kamertemperatuur, vochtigheid, datum en tijd
 • Minimum- en maximum waarde functie voor CO₂, luchttemperatuur en vochtigheid
 • Kooldioxide-alarmfunctie met waarschuwingstoon voor vrij definieerbare grenswaarden
 • Extra symbolisch CO₂-indicatiedisplay vergelijkbaar met een CO2-verkeerslicht
 • Groot display met achtergrondverlichting en gemakkelijk af te lezen aflezingen
 • Autonome langetermijnregistratie van kooldioxideconcentratie, kamertemperatuur en vochtigheid
 • Geheugen voor 50.000 metingen
 • Vrij definieerbare opslaginterval van 1 seconde tot 12 uur
 • USB-interface voor overdracht van meetgegevens
 • Voor tafelinstallatie en mobiel gebruik
 • PC-analysesoftware