Geluiden - Resonantie

Een vervelende bijkomstigheid van warmtepompen en airco's. 

Geluidseisen voor woningbezitters en installateurs

In Nederland gelden er geluidseisen voor buitenunits van airco's en warmtepompen op percelen met een woonfunctie. Deze verandering, is vastgelegd in artikel 3.8.2 en 3.9.3 van het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189).

Deze eisen zijn van toepassing op alle buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking, met inbegrip van warmtepompen en airco's voor woningen en woongebouwen. Het Bouwbesluit 2012 specificeert het toegestane geluidsniveau op de perceelgrens met andere gebouwen en op ramen en deuren op hetzelfde perceel. De bijbehorende regeling beschrijft de methoden en omstandigheden voor het meten van het geluidsniveau van deze installaties.

ONTWIKKELING VAN EEN HANDIGE REKENTOOL 

Om eigenaren en installateurs te helpen bij het naleven van deze eisen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de ontwikkeling van een handige rekentool in gang gezet. Deze tool, ontwikkeld in samenwerking met LBPsight, NVKL, Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen en NVI, maakt gebruik van akoestische berekeningen om een inschatting te geven van de geluidsproductie van de installaties. Dit stelt gebruikers in staat om vooraf te bepalen of ze voldoen aan de gestelde geluidseisen. De rekentool hanteert drie verschillende grondgebonden situaties en vijf situaties voor buitenunits bij appartementenbouw. 

De airconditioner begint vaak na een bepaalde tijd van het werk verschillende geluiden uit te zenden die niet typerend zijn voor deze techniek. Negeer het fenomeen niet als de airconditioning geluid creëert - dit is een zeer alarmerend signaal, wat een complexe uitsplitsing kan betekenen, die aanzienlijke financiële investeringen voor reparaties zal vergen. Helemaal aan het begin is het de moeite waard om te besluiten dat het verschijnen van een geluid niet altijd een storing betekent.

Geluid/resonantie van een warmtepomp of airco kunnen als zeer verveeld ervaren worden, zowel voor de gebruiker als voor omwonenden. Soms zijn deze effecten niet eens hoorbaar maar voelbaar of worden door gegeven door andere objecten zoals aanleggende objecten zoals muren, vloeren, voorwerpen die tegen de airco in contact zijn of zelfs tegenover leggende objectie.

Geluid/resonantie hoeven niet altijd aanwezig te zijn maar kunnen per seizoen verschillen of per instelling/gebruik van de warmtepomp. Geluid/resonantie kunnen zelfs effect hebben op het gebruik denk aan te behalen rendementen of zelfs stroom gebruik.

Hieronder zijn diverse geluiden/resonanties omschreven en hoe op te lossen door u zelf of een (gecertificeerde) monteur. Heeft u zelf nog ervaringen met ongewenste geluid/resonantie en hoe op gelost kunt u ons berichten zodat wij dit kunnen aanvullen om ons, andere installateurs of klanten te helpen om zoveel mogelijk geluidsoverlast te voorkomen. Warmtepompen/airco's zijn voor ieders genot en niet ergernis.

Sommige kleine storingen die optreden tijdens de werking van een gesplitst systeem kunnen alleen worden opgepakt of opgelost. Storingen die gepaard gaan met lawaai van de airconditioner moeten naar behoren worden gediagnosticeerd op de oorzaak van het voorval. Als de storing te maken heeft met het koelmiddel of de werking van de Airconditioning, kunt u het niet alleen aan. Alleen professionele meester zal hier helpen. 

Binnen unit

Lucht/water stromingen:

Door 2 leidingen diameters aan elkaar te solderen of niet goed afgebraamde leidingen kan verstoringen geven, soldeer punten dienen altijd met opgetrompte en goed afgebraamde leidingstukken te zijn om dit te voorkomen.

Hard sissend geluid tijdens verwarmen:

Dit gebeurt wanneer de buiten unit bevroren is en bedekt met ijs en er dan geen lucht stroming meer is dan zal de cyclus omschakelen naar ontdooi cyclus om al het ijs te laten smelten van de buiten unit, doordat er een druk verschil is en de omkeerklep omschakelt zakt de druk weg wat een hard sissend geluid geeft.

Gorgelen/borrelend geluid

 1. Blazen van lucht in de afvoerbuis, waarbij het geborrel wordt veroorzaakt door het feit dat het condensaat geen tijd had om te fuseren. Airconditioning gorgelt van achteren de aanwezigheid van condensaatresten. Meestal gebeurt dit fenomeen in de uit-status. Het is gemakkelijk om alles hier op te lossen, omdat het voldoende is om de tube gewoon in een bepaalde hoek recht te trekken.
 2. Ook borrelen in de airconditioner kan veroorzaken en lucht in het systeem. In dit geval neemt de hoeveelheid freon die wordt vervangen door lucht af, wat een kenmerkend gorgelend geluid veroorzaakt. Meestal gebeurt het luchten in de winter of uit de wind met sterke windvlagen.
 3. Soms is er een vreemd geluid, dat erg lijkt op het ruisen van water. Maar de aard van zo'n geluid kan worden veroorzaakt zich vestigen in het binnen systeem van het insecten. Het gaat niet over een enkele insect, maar over de vestiging van een hele kolonie, die actief zijn binnen de airco(omgeving) begint aan te wenden.
 4. Externe bronnen van waar de condenswaterslang uitmond en deze geluiden weerkaatst (en versterkt) in de condenswaterslang en hoorbaar is in de ruimte waar de binnen unit in bevestigt.

Lucht stroming:

Weerstand van lucht door vervuild filter, ventilator of binnen unit kan de lucht stroming verstoort worden en dit meer geluid maken dan dat de airco/filter volledig schoon is.

Stromingsgeluiden als de binnen unit uit staat: 

 • Multisplit airco.

Bleeding genoemd, dit gebeurt vaak als in een andere binnen unit inwerking is en de als nog koudemiddel naar de binnen unit stroom die niet in gebruik is.

 • Singelsplit airco.

Als de airco net uit is gezet is kan de airco tot meer dan 15 minuten door draaien met een open of gesloten klep, dit doet hij om het vocht uit de binnen unit te verwijderen of als deze de airco (verdamper/filter zelf reinigt.

Brommend geluid rondom de binnen unit wat niet constant is.

Als de airco tijdens koelen of ontvochtigen om de zoveel tijd even een brommend geluid maakt kan dit duiden dat er een condenswaterpomp aanwezig is die aangaat als er (veel aftevoeren water registreert. Je heb verschillende pompen waarvan de een iets meer geluid maakt dan een ander. Als de vlotter vervuild is kan deze blijven hangen en blijven pompen wat veel slijtage en geluid veroorzaakt.

Brommend (constant) geluid.

 • De oorzaak zou kunnen zijn dat de buisventilator in onbalans is, door vervuiling of een niet goed gebalanceerde ventilator.
 • Motor en/of lager van de buisventilator door uitzettingen/temperatuur verschil/productie fout.

Zacht piepen/ratelend geluid.

Kan veroorzaak worden door een slechte of vervuilde buisventilator motor/kogellager, deze kan vervuild of zelfs versleten zijn.

Zeer hoge fluit/pieptoon.

Wat bijna niet hoor baar is maar tanden knarsend geluid geeft kan aanleiding geven dat er een stroom probleem is door een te hoge of te lage spanning kan de elektronica gaan. In het ergste geval en er knettert is links van de airco kan het de aansluitpunten zijn wat zeer snel opgelost moet worden.

Buiten unit

Geluid/resonantie in de binnen of buiten unit.

Dit kan vele oorzaken zijn in, aan of om de unit 

 • Te veel koudemiddel.
 • Trillen van leidingen.
 • Trillen van de omkast beplating.
 • Kabel tegen de ventilator.
 • Los zittende bouten schroeven.
 • Trillende beplating.
 • Onbalans in de ventilator.
 • Onbalans in de compressor.
 • Los staande/hangende unit.
 • Objecten die tegen de buiten unit staan/komen.
 • Objecten die zich in de lucht stroming bevinden.
 • Vervuilde/beschadigde rooster, condensor of ventilator.
 • Uitzettingen/krimpen van materialen door temperatuur wisselingen.

Heeft u afwijkende geluiden dan wij hier vermelden geef het door zodat wij u verder kunnen helpen en de informatie update voor andere airco gebruikers.