LG garantie voorwaarde

Garantie.


Voor alle in Nederland geleverde LG Electronics Airconditioning en Warmtepomp producten geldt een garantietermijn van 5 jaar, op levering van onderdelen. Voor de compressor in RAC units, door LG geleverd na 1 Juli 2015, geldt een garantietermijn van 10 jaar. Binnen deze periode worden defecte onderdelen kostenloos onder garantie geleverd.

Garantievoorwaarden:

  • De apparatuur is conform de F-gasverordering en LG Electronics voorschriften gemonteerd.
  • Er is een onderhoudscontract op de installatie en het onderhoud wordt periodiek uitgevoerd.

Indien noodzakelijk kunt u het onderhoudscontract en werkbon overleggen.

  • De geïnstalleerde producten worden gebruikt waarvoor deze bedoeld is.
  • De garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien het originele retourzendformulier" compleet is ingevuld(inclusief kopie aankoopfactuur/indien gevraagd).
  • De retourartikelen dienen goed verpakt te worden in de originele verpakking.

Garantie-uitsluiting:

Er is geen sprake van garantie indien:

  • Het defect is ontstaan door externe omstandigheden, zoals weersinvloeden, vandalisme, over- en/of onderspanning.
  • Het defect is ontstaan door onregelmatigheden in een gekoppeld systeem (lucht- of waterzijde).
  • Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing van de installatie(delen) in- of nabij een agressief milieu.
  • Het typeplaatje en serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt.

*Andere (externe) defecten en kosten die ontstaan als gevolg van het defect raken van de LG installatie(delen) zelf, vallen niet onder deze garantievoorwaarden.

Type en schijffouten voorbehouden.